contact
1700 7070 42

אודותינו

לפרחים צורות רבות ומגוונות, פרי התאמה בין הפרח לחרקים המאביקים אותו. כשם שקיימת בכל בית גידול תחרות על מזון, קיימת גם תחרות על ההאבקה; לעתים אין מספיק חרקים כדי להאביק את כל הפרחים, ועל הפרח לגרום לכך שסיכוי ההאבקה מחרקים לא ספציפיים יגדל. ישנם מאביקים ספציפיים למין השומרים על בלעדיות בהאבקה למין אחד. במקרים אלו הפרח מציע למאביק יתרון או אטרקטיביות ייחודית.
הפרחים מתחלקים בצורתם לשני סוגים עיקריים: פרחים נכונים, הם פרחים בעלי שני צירי סימטריה לפחות; פרחים בלתי-נכונים, הם פרחים בעלי ציר סימטריה אחד בלבד.

מלבד הפרחים הפשוטים, בעלי הכותרות הסימטריות, הבנויות מעלי כותרת נפרדים וברורים, יש עוד צורות רבות ומורכבות של פרחים. הצורות הידועות של כותרות הפרחים הן:

פרחים לשוניים - פרחים בהם עלה כותרת אחד, משונן לעתים בקצהו. תחתיתו מגולגלת בדרך כלל, ובתוכה נמצאים האבקנים או עמוד העלי. פרח לשוני מצוי בעיקר בדורים חיצוניים בפרחים ממשפחת המורכבים, אך מצוי גם במינים אחרים כמו חד שפה מצוי ממשפחת השפתניים.

פרחים צינוריים - פרחים בהם עלי הכותרת מאוחים בבסיסם, ורק בסוף הפרח הם הופכים לעלי כותרת נפרדים. לעתים צינור הכותרת ארוך, והעלים המתפצלים קצרים, לעתים הצינור קצר ביותר וכמעט אינו מורגש. פרחים צינוריים מאפיינים את סדרת הצינוראים, אך מצויים מאוד גם במשפחות אחרות, ביניהן במשפחת המורכבים.

פרחים שפתניים - נקראים לעתים גם פרחים פעורים, הם פרחים צינוריים, בהם עלי הכותרת לא שווים בגודלם ובצורתם, אלא נראים במו שפתיים. השפה התחתונה קעורה, והשפה העליונה המכסה אותה קמורה. השפתיים פתוחות בדרך כלל, כדי לאפשר למאביקים (בעיקר דבורים) להיכנס. פרחים אלו נפוצים במשפחת השפתניים.

פרחים פרפרניים - הם פרחים הבנויים מחמישה עלי כותרת נפרדים. עלה אחד, גדול בדרך כלל מכל השאר, צומח בניצב לציר הפרח, נקרא מפרש. שני עלי כותרת נוספים הצמודים זה לזה באורכם, צומחים לאורך הציר, נקראים סירה. שני עלים נוספים, צומחים לצד הסירה, נקראים משוטים. פרחים אלו נפוצים במשפחת הפרפרניים.

פרחים ועוד נתניה
09-8355188  |  1700-7070-42

 רח׳ המלאכה 22 
אזה״ת פולג נתניה  |  ת”ד 8362 מיקוד 4250430
prahim@prahim.com


2003 © כל הזכויות שמורות לפרחים ועוד לילך מדר   |   עיצוב: סטודיו ברעם   |   בניית אתרים עוז אביעד